Política de privacitat - Fundació Apip-Acam

Cerca
Go to content

Main menu:

POLÍTICA DE PRIVACITAT


Previ.- Abast de la política de privacitat i tractament de dades personals
 
Aquesta política sobre tractament de dades personals serà aplicable als usuaris de la web de FUNDACIÓN APIP-ACAM, així com a totes aquelles persones físiques que facilitin les seves dades personals mitjançant les vies habilitades i indicades per a això.
 
1.- Identitat i adreça del Responsable del Tractament

El titular i responsable del tractament a efectes de les Lleis de Protecció de Dades aplicables i, en concret, del Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades Personals (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD), és FUNDACIÓN APIP-ACAM, amb CIF G-65529661, amb domicili al Carrer Paloma, 23, baixos, 08001 de Barcelona i e-mail fundacionapipacam@fundacionapipacam.org
 
2.- Dades d’identificació i contacte del DPO d’APIP-ACAM:
El DPO de FUNDACIÓN APIP-ACAM és DURÁN-SINDREU, ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS S.L.P. En cas que desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol reclamació, consulta o dubte en matèria de protecció de dades que vostè ostenti en qualitat d'interessat, envieu un correu electrònic a: dpo@fundacioapipacam.org 
 
3.- Protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb la normativa aplicable.
 
APIP-ACAM, com a responsable d'aquest lloc Web i de conformitat amb el que disposa el RGPD, la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.
 
4.- Tractament de les dades i la seva confidencialitat
 
APIP-ACAM l'informarà sempre sobre quines dades són d'obligatòria complementació i necessaries per al compliment de les finalitats que més endavant es detallen.
 
Tots aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui els hagin estat comunicades -en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida expressament per voté - estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades i amb la finalitat de procurar el corresponent nivell de seguretat dels tractaments portats a terme per FUNDACIÓ APIP-ACAM segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades per vostè a través d'aquest lloc web.
 
No obstant això, se li adverteix i informa que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, APIP-ACAM no podrà tenir-se per responsable d'aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment, de la presència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, a la connexió o la descàrrega per vostè de continguts des del lloc Web que causin alteracions en els sistemes informàtics (hardware i software).
 
5.- Dades personals
 
Fan referència a qualsevol informació o dades que pugui identificar-li (per exemple, el seu nom o cognoms) o indirectament (per exemple, el seu document nacional d'identitat o DNI) Les Dades Personals inclouen informació tal com el correu electrònic/adreces postals particulars/telèfon mòbil, contingut generat per l'usuari, entre d'altres. També podria incloure identificadors numèrics únics com l'adreça IP del seu ordinador o l'adreça MAC del dispositiu mòbil, així com la informació que obtenim a través de cookies.
 
6.- Recollida de dades personals i finalitats del tractament
 
Podem demanar o rebre les seves dades a través del nostre lloc web mitjançant el corresponent formulari de contacte per exemple. Per a això, en alguns casos vostè ens facilita directament les seves dades (com per exemple es posa en contacte amb nosaltres) i, en altres casos les obtenim nosaltres (com per exemple usant cookies per comprendre com fa servir el nostre lloc web).
Ens comprometem a protegir les seves dades personals i a prendre totes les precaucions raonables per fer-ho. Exigim contractualment que els tercers de confiança que utilitzen les seves dades personals facin el mateix.
Sempre fem el nostre millor esforç per protegir les seves dades personals i una vegada que hem rebut la seva informació personal, utilitzem procediments estrictes i funcions de seguretat per intentar evitar l'accés no autoritzat. Com la transmissió d'informació a través d'Internet no és completament segura, no podem garantir la seguretat de les seves dades transmeses al nostre lloc. Per això, qualsevol transmissió és sota el seu propi risc.
 
7.- Transferència en circumstàncies especials
 
Si hi ha una venda, una fusió, consolidació, canvi en el control societari, transferència d'actius substancial, reorganització, transformació o liquidació del lloc web https://fundacioapipacam.org del qual és titular actualment APIP-ACAM llavors, a la nostra discreció, podem transferir, vendre o assignar la informació recollida en aquest Lloc a una o més parts rellevants adquirents, comunicant per això el canvi de responsable de les seves dades.
 
8.- Condicions d'ús del lloc web:
 
El present lloc web conté material elaborat per APIP-ACAM amb fins merament informatius. La informació inclosa en el lloc web no constitueix en cap cas un mitjà d'assessorament professional i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l'usuari.
APIP-ACAM no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l'aplicació o ús concret que es pogués fer d'aquesta.
APIP-ACAM es reserva el dret de modificar, desenvolupar i/o actualitzar el contingut d'aquest web, el present Advertiment Legal així com les condicions d'ús o la política de privacitat que puguin resultar aplicables a la present web sense necessitat de notificació prèvia.
 
9.- Propietat intel·lectual:
 
Tot el contingut de la present pàgina web, incloent-hi els textos, marques, signes distintius logos, imatges, gràfics i dissenys, són propietat d’APIP-ACAM i estan protegits per la legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual.
En cap cas l'accés al portal per part de l'usuari li atorga dret sobre aquest contingut, ni tan sols per la seva mera reproducció per a ús personal.
 
10.-Enllaços:
 
Finalment, tot i que APIP-ACAM facilita enllaços a pàgines web de tercers, no es fa responsable dels continguts que es troben en aquestes pàgines web, en la mesura que són gestionades per tercers aliens a APIP-ACAM.
Tampoc es fa responsable de les dades personals ni del tractament que es realitzi a través de les pàgines web esmentades.
 
11.- Canvis en la política de privacitat:
 
APIP-ACAM es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a recomanacions i directrius de l'Autoritat de Control pertinent. En aquests supòsits, APIP-ACAM l'informarà degudament de les actualitzacions i canvis en la seva política de privacitat.
 
 
Back to content | Back to main menu